Yogamandala

Prana Flow IN PERSON
with Kristina Lindberg Vedøe

September 21 (Tuesday)
at 8:30

Class length
75 minutes

Niveau
1

Prana Flow
I Prana vinyasa Flow bevæger man sig rytmisk og i takt med åndedrættet som en dans, hvor den ene yogastilling afløser den næste. Det naturlige flow styrker og afbalancerer, og skaber harmoni i krop og sind. Prana vinyasa Flow åbner for din kreativitet, øget fokus og kropsglæde. Denne yogaform er for dig, der gerne vil forbinde dig selv på et dybere plan med krop, åndedræt og sind.
 
Du vil også opleve pranayama (åndedrætsøvelser), mudras, der åbner energien, og bandha (kropslåse) der holder på energien. Undervisningen afsluttes med afspænding (shavasana), hvor kroppen afspændes. Der er aldrig to timer, der er ens da undervisningen følger årstiden, månens cyklus og planeternes placering.
 
Derudover lærer Prana vinyasa os kroppen at kende gennem Chakra (energi centre) og elementerne: Jord, vand, ild, luft og æter. Hvert af disse centre repræsenterer en særlig form for energi og en indre viden og er et kraftfuldt redskab til at finde balance. Der er fem elementer, fem bevidsthedslag i kroppen, fem aspekter af bevidsthed i vores sind (indre og ydre), fem organer for handling og fem sanseorganer, som vi modtager viden gennem. De integreres Prana Vinyasa fra gang til gang alt efter hvilke tema der undervises i.

Niveau 1 er blødere flow og Niveau 2 et mere dynamisk flow

Alle kan deltage.

Reservations

Sorry - that class has already taken place!