5 Beurtenkaart

  • 2 maanden geldig
ALGEMENE VOORWAARDEN
  • De prijzen zijn incl. BTW.
  • De beurtenkaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk en onder geen enkele voorwaarden terugbetaalbaar.
  • Een beurtenkaart en abonnement  zijn max. 1 keer met 1 week verlengbaar.
  • Verlenging is enkel mogelijk in geval van vakantie of blessure. Aan te vragen voor de vakantie en binnen de geldigheidsduur van de kaart. Bij een blessure onmiddellijk verwittigen per e-mail én na voorlegging van een doktersattest.
  • Beurtenkaarten en abonnementen  worden pas aangemaakt na betaling. Anders betaal je een losse les = 17€.
  • Betalingen gebeuren cash, met bankcontact in de studio of via het online betalingssysteem.
  • Facturen kunnen opgemaakt worden op aanvraag na betaling.
  • YOGA ZUID is niet verantwoordelijk voor diefstal of gebeurlijke ongevallen.
  • YOGA ZUID behoudt zich het recht het lessenrooster ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Prijs

€ 69
It seems that JavaScript is not enabled on your browser. Could this be because of an adblocker? Unfortunately we won't be able to process your payment without JavaScript.

VISAMasterCardDiscoverAmericanExpress

Powered by Stripe